Явно не Глория Генделя как написано. Буду признателен за подсказку.